Trình duyệt Sago

Sago là một trình duyệt di động với tính năng phong phú, bạn có thể tìm kiếm và truy cập các trang web và nội dụng một cách nhanh chóng và tiện lợi.